Sponsorzy

Niedługo przedstawimy listę 🙂

Chcesz zostać sponsorem? Zapoznaj się ze stroną dla sponsorów!

Partnerzy

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Misją STP jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. STP dba o wizerunek zawodu tłumacza, integrację środowiska i zapewnienie należytej reprezentacji jego interesów wobec instytucji i organów państwa, innych organizacji i stowarzyszeń, partnerów społecznych i opinii publicznej.

Twoje Stowarzyszenie!

Kto może zostać partnerem KT? Organizacje, stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz branży tłumaczeniowej lub branż pokrewnych. Partnerstwo nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla żadnej ze stron i opiera się na wzajemnym promowaniu.

Chcesz zostać partnerem Konferencji tłumaczy 2020 lub Translation and Localization Conference 2020? Napisz do nas!