Chcesz zostać sponsorem? Zapoznaj się ze stroną dla sponsorów!

Partnerzy

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Misją STP jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. STP dba o wizerunek zawodu tłumacza, integrację środowiska i zapewnienie należytej reprezentacji jego interesów wobec instytucji i organów państwa, innych organizacji i stowarzyszeń, partnerów społecznych i opinii publicznej.


Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

PSTK jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą wyłącznie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych (a więc tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniu ustnym).

PSTK wspiera profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych, popularyzuje w Polsce międzynarodowe standardy jakościowe, buduje świadomość na temat tego, czym jest zawód tłumacza konferencyjnego, wspiera tłumaczy w nieustannym doskonaleniu umiejętności, a także doradza podmiotom potrzebującym skorzystać z usług tłumaczy konferencyjnych (organizatorom konferencji czy spotkań biznesowych, instytucjom organizującym przetargi na tłumaczenie ustne, biura tłumaczeń itp.).


Fundacja FreeLING

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.


Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

BST jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Pozostałe organizacje skupiające tłumaczy mają charakter ogólnopolski, podczas gdy BST w swojej działalności ma zamiar koncentrować się głównie na sprawach regionalnych i lokalnych, nie rezygnując jednak z udziału osób spoza regionu bałtyckiego. Jego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska. 


Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Misją LST jest integracja środowiska, podnoszenie rangi zawodu, wypracowywanie wspólnych standardów, a także doskonalenie zawodowe tłumaczy, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wzajemna pomoc i wsparcie dla początkujących w zawodzie.

To, co najistotniejsze w idei powstania Stowarzyszenia, to rzeczywista pomoc i aktywna działalność na rzecz grupy zawodowej tłumaczy.


Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce.


Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce chce być organizacją zrzeszającą jak największe grono tłumaczy przysięgłych, a jego celem ma być zapewnienie tłumaczom przysięgłym jak najlepszych warunków pracy oraz płacy.


Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) istnieje od 2009 roku. Powstało w odpowiedzi zarówno na potrzeby tłumaczy Polskiego Języka Migowego, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i ich klientów, którzy chcą otrzymywać usługi tłumaczeniowe wysokiej jakości. 

STPJM powstało po to, by wspierać jednych i drugich w rozwijaniu wzajemnych relacji opartych na zasadach etycznych, jakości i profesjonaliźmie, by dbać o dobre imię tłumaczy i satysfakcję ich klientów. 


Energia Tłumaczy

Chcąc ułatwić Wam pracę i pokazać, że jesteście wyjątkowi, a Wasza praca, energia, talent i wysiłek zasługują na szacunek stworzyliśmy Energię Tłumaczy – sklep z produktami zaprojektowanymi przez tłumaczy z myślą o Was, tłumaczach – niesamowitych ludziach, którzy sprawiają, że między mówcą a publiką tworzy się nić porozumienia, a tłumaczenie pisemne staje się sztuką!


Związek Pracodawców Branży
Tłumaczeniowej POLOT

POLOT jest związkiem firm działającym na rzecz wsparcia i rozwoju pracodawców branży tłumaczeniowej. Wierzymy, że działając wspólnie, możemy osiągać cele niedostępne dla pojedynczego podmiotu. Jako organizacja pracodawców jesteśmy równorzędnym partnerem dialogu z uczelniami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami branżowymi. Naszym celem jest współpraca w celu tworzenia nowej, lepszej jakości w branży.


Twoje Stowarzyszenie!

Kto może zostać partnerem KT? Organizacje, stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz branży tłumaczeniowej lub branż pokrewnych. Partnerstwo nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla żadnej ze stron i opiera się na wzajemnym promowaniu.

Chcesz zostać partnerem Konferencji tłumaczy 2020 lub Translation and Localization Conference 2020? Napisz do nas!