Partnerzy KT2024

Jacek Mikrut

Autoryzowany Dystrybutor Trados

Autoryzowany dystrybutor oprogramowania Trados, służącego do tłumaczenia wspomaganego komputerowo. Oto niektóre z jego najważniejszych funkcji:

  • Pamięć tłumaczeniowa: Trados umożliwia tworzenie i zarządzanie pamięcią tłumaczeniową, która zawiera już przetłumaczone fragmenty tekstu. Dzięki temu tłumacz może łatwo i szybko odnaleźć i wykorzystać wcześniej przetłumaczone fragmenty, co przyspiesza proces tłumaczenia i poprawia jego jakość.
  • Automatyczne tłumaczenie: Program Trados oferuje funkcję automatycznego tłumaczenia, która umożliwia szybkie i łatwe przetłumaczenie fragmentów tekstu za pomocą narzędzi do maszynowego tłumaczenia.
  • Kontrola jakości: Trados umożliwia również kontrolowanie jakości tłumaczeń za pomocą różnych narzędzi, takich jak sprawdzanie zgodności terminologicznej, kontrola gramatyczna, kontrola ortograficzna, itp.
  • Zarządzanie terminologią: Program Trados pozwala na tworzenie i zarządzanie bazą terminologiczną, która zawiera specjalistyczną terminologię stosowaną w danym dziale, branży lub firmie. Dzięki temu tłumacz może łatwo i szybko odnaleźć i wykorzystać właściwe terminy, co poprawia jakość tłumaczenia.
  • Współpraca: Program Trados umożliwia łatwą i szybką współpracę między tłumaczami i innymi użytkownikami poprzez udostępnianie plików tłumaczeniowych, komentowanie i zatwierdzanie zmian.
  • Obsługa różnych formatów plików: Trados obsługuje wiele różnych formatów plików, w tym pliki Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, XML, itp.
  • Personalizacja: Program Trados oferuje wiele opcji personalizacji, które umożliwiają dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.
Visit website

Punkty Many

Punkty Many – o lokalizacji gier dla tłumaczy

Celem Punktów Many jest szerzenie wiedzy o lokalizacji gier jako specjalizacji tłumaczeniowej i wsparcie tłumaczy w doskonaleniu warsztatu tłumaczeniowego w tej dziedzinie. W ramach postów na blogu, wpisów i artykułów w mediach społecznościowych, mailingu, e-booków i kompleksowych oraz szczegółowych szkoleń projekt pomaga osobom tłumaczącym gry – lub chcącym zajmować się tą tematyką – zrozumieć, na czym polega lokalizacja gier, jak sobie radzić z jej wyzwaniami i jak lokalizować gry, by teksty gier były poprawne, angażujące i sprawiały, że dla graczy w Polsce rozgrywka jest tak samo przyjemna, jak dla odbiorców pierwotnej wersji językowej.

Visit website

Women in Localization Poland Chapter

Our Mission: To Foster A Global Community for the Advancement of Women and the Localization Industry

Women in Localization’s mission is to foster a global community for the advancement of women and the localization industry through networking, education, career advancement, mentoring and recognition for women’s accomplishments. Founded in the San Francisco Bay Area in 2008, W.L. is supported by thousands of women and men across the globe and local chapters who support members locally.

Visit website

Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT

Wspólnie budujemy nowoczesną branżę i zabieramy głos w sprawach dla nas istotnych. Idea POLOT-u jako organizacji promującej dobre praktyki branżowe i wspierającej rozwój firm tłumaczeniowych powstała wiosną 2019 roku. Już nieco ponad pół roku później uzyskaliśmy wpis do rejestru organizacji pracodawców. Osiągnęliśmy to, ponieważ udało nam się zebrać grupę podobnie myślących, otwartych i energicznych osób, które dostrzegają szanse, jakie daje współpraca z konkurentami. Chętnie dzielimy się wiedzą i wspólnie pracujemy nad projektami z korzyścią dla całej branży.

POLOT jest związkiem firm działającym na rzecz wsparcia i rozwoju pracodawców branży tłumaczeniowej. Wierzymy, że działając wspólnie, możemy osiągać cele niedostępne dla pojedynczego podmiotu. Jako organizacja pracodawców jesteśmy równorzędnym partnerem dialogu z uczelniami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami branżowymi. Naszym celem jest współpraca w celu tworzenia nowej, lepszej jakości w branży.

Powstaliśmy, by wspólnie działać w obszarach istotnych dla członków związku.
POLOT jest bezpieczną przestrzenią, gdzie konkurujące ze sobą firmy mogą się spotkać, dzielić informacjami, dyskutować oraz uzgadniać działania mające na celu wzmocnienie całej naszej branży.

Zajmujemy się obszarami ważnymi dla naszej branży i działamy z pożytkiem dla wszystkich jej interesariuszy: biur tłumaczeń, naszych pracowników, tłumaczy, klientów i środowiska naukowego. Chcemy być głosem branży tłumaczeniowej, stąd nasz hashtag #onelanguageindustry.

Visit website

Techwriter.pl

Jesteśmy grupką osób, które zajmują się zawodowo tworzeniem, dystrybuowaniem i zarządzaniem szeroko pojętą dokumentacją techniczną.

Część z nas to humaniści, którzy trafili do tej pracy dzięki bardzo dobrej znajomości języków obcych i ciągle próbują zrozumieć techniczne niuanse. Inni są po studiach technicznych, ale lubią pisać, choć niekoniecznie potrafią. Pracowaliśmy i pracujemy w ogromnych korporacjach, firmach, firemkach i jako freelancerzy. Lubimy tą pracę a ona lubi nas 🙂

Visit website

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce chce być organizacją zrzeszającą jak największe grono tłumaczy przysięgłych, a jego celem ma być zapewnienie tłumaczom przysięgłym jak najlepszych warunków pracy oraz płacy.

Visit website

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

PSTK jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą wyłącznie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych (a więc tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniu ustnym).

PSTK wspiera profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych, popularyzuje w Polsce międzynarodowe standardy jakościowe, buduje świadomość na temat tego, czym jest zawód tłumacza konferencyjnego, wspiera tłumaczy w nieustannym doskonaleniu umiejętności, a także doradza podmiotom potrzebującym skorzystać z usług tłumaczy konferencyjnych (organizatorom konferencji czy spotkań biznesowych, instytucjom organizującym przetargi na tłumaczenie ustne, biura tłumaczeń itp.).

Visit website

PT TEPIS

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (www.tepis.org.pl)  powstało w 1990 roku jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce. Od 1993 r. PT TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA.
Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, zaś w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu oraz Zurychu działają Terenowe Koła PT TEPIS.
Towarzystwo TEPIS organizuje spotkania i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, w tym doroczne Konferencje PT TEPIS połączone z Warsztatami Przekładu Specjalistycznego (zapraszamy już 15-22.10.2022 r.!), które odbywają się w Warszawie oraz w innych miastach, a od 2020 roku także w formie online. W naszej ofercie są szkolenia stacjonarne oraz webinaria w ramach sekcji językowych (m.in. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, a także czeskiego, niderlandzkiego, chińskiego czy japońskiego), dotyczące języka specjalistycznego z zakresu m.in. prawa, ekonomii, medycyny. PT TEPIS organizuje także szkolenia z języka polskiego oraz z tematów bieżących (np. wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego, transliteracja nazwisk rosyjskich i ukraińskich, sprawy podatkowe).

Visit website

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.

Visit website

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Misją STP jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. STP dba o wizerunek zawodu tłumacza, integrację środowiska i zapewnienie należytej reprezentacji jego interesów wobec instytucji i organów państwa, innych organizacji i stowarzyszeń, partnerów społecznych i opinii publicznej.

Visit website

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Misją LST jest integracja środowiska, podnoszenie rangi zawodu, wypracowywanie wspólnych standardów, a także doskonalenie zawodowe tłumaczy, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wzajemna pomoc i wsparcie dla początkujących w zawodzie.

To, co najistotniejsze w idei powstania Stowarzyszenia, to rzeczywista pomoc i aktywna działalność na rzecz grupy zawodowej tłumaczy.

Visit website

Fundacja FreeLING

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.

Znajdź nas na Facebooku (Fundacja Free_LING) i LinkedIn (Fundacja FreeLING – FreeLING Foundation)

Visit website

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

BST jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Pozostałe organizacje skupiające tłumaczy mają charakter ogólnopolski, podczas gdy BST w swojej działalności ma zamiar koncentrować się głównie na sprawach regionalnych i lokalnych, nie rezygnując jednak z udziału osób spoza regionu bałtyckiego. Jego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska.

Visit website